Bestyrelsesformand

Irene Lønvig
tlf.: 2233 2983
mail.: formand@dch-lindholm.dk
 
Valgt for 2 år ad gangen.
På valg i lige år. 

Kasserer

Claus Topp
Tlf.: 2010 1012
mail.: kasserer@dch-lindholm.dk 
 
Valgt for 2 år ad gangen.
På valg i ulige år. 

Bestyrelsesmedlem

Kurt Bundgaard
Tlf.: 2537 9680
Mail.: kbu058@gmail.com
 
Valgt for 2 år ad gangen.
På valg i lige år.  
Lone Korsgaard Thomsen
tlf.: 6155 6200
mail: lonekorsgaard@sol.dk
 
 
Valgt for 2 år ad gangen.
På valg i lige år.  
Rikke Jungersen
tlf.: 4144 1598
mail.: rikke-juliussen@live.dk
 
Valgt for 2 år ad gangen.
På valg i ulige år. 
 

Bestyrelsessupleant

Lene Rosengren
tlf.: 22777685
mail.: rosengrenpedersen@gmail.com 
 
Valgt for 1 år ad gangen  

Bestyrelsessupleant

Anne Møller Johansen
tlf.: 40543895
mail.: annemj03@gmail.com 
 
Valgt for 1 år ad gangen  

Revisor

Mogens Søndergaard Gregersen
tlf.: 2815 1327
mail.: mosgre@hotmail.com
 
Valgt for 1 år ad gangen. 
Niels Johansen
tlf.:  2822 6005
mail.: niels@johansen.at
 
Valgt for 1 år ad gangen. 

Revisorsuppleant

Jesper Michaelsen
tlf.: 22715486
mail.: voerbjergvej@gmail.com

Valgt for 1 år ad gangen. 

Træningsleder

Rikke Jungersen
tlf.: 4144 1598
mail.: rikke-juliussen@live.dk
 
Valgt for 2 år ad gangen.
På valg i ulige år. 
 

Aktivitetsudvalg

Jesper Michaelsen
tlf.: 22715486
mail.: voerbjergvej@gmail.com

Valgt for 1 år ad gangen. 
Lone Korsgaard Thomsen
tlf.: 6155 6200
mail: lonekorsgaard@sol.dk
 
 
Valgt for 2 år ad gangen.
På valg i lige år.  
Susanne Bøgh
tlf.: 2299 3800
mail.: susanne@boeghconsult.dk
 
 
Valgt for 1 år ad gangen.
Må gerne kontaktes for hjælp til opgaverne
Anne Møller Johansen
tlf.: 40543895
mail.: annemj03@gmail.com 
 
Valgt for 1 år ad gangen  
Rikke Jungersen
tlf.: 4144 1598
mail.: rikke-juliussen@live.dk
 
Valgt for 2 år ad gangen.
På valg i ulige år. 
 

Materiale ansvarlig

Kurt Bundgaard
Tlf.: 2537 9680
Mail.: kbu058@gmail.com
 
Valgt for 2 år ad gangen.
På valg i lige år.  

Nyheder

Sponsorer